دیدگاه، رسالت و اهداف

دیدگاه

مؤسسه تحصیلات عالی غور با حفظ ارزش‌های اسلامی سعی دارد، با ارایة تدریس با کیفیت، تحقیقات علمی وعرضه خدمات مؤثر در آینده منحیث یک نهاد معتبر علمی در سطح کشور شناخته شود.

ماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی غور با حفظ ارزش‌های دینی وعلمی و  فراهم نمودن زمینه های تدریس معیاری و باکیفیت، به آموزش کادرهای متخصص و شخصیت­های متعهد به اساس معیارهای پذیرفته شده ملی و بین المللی پرداخته و به جامعه تقدیم می نماید.

اهداف راهبردی

 • حفظ و تقویت ارزش‌های اسلامی و دینی جامعه؛
 • انکشاف برنامه‌های علمی، آموزشی و لیسانس؛
 • ایجاد فرصت‌های رشد و انکشاف عادلانه برای استادان و محصلان؛
 • طرح و تطبیق برنامه‌های علمی- ‌تحقیقی؛
 • تقویت فعالیت‌های ارتقای کیفیت و اعتباردهی؛
 • انکشاف برنامه‌های داخل خدمت و شبانه؛
 • مبارزه علیه فساد اداری در تمام امورات کاری؛
 • ارزیابی کیفیت و اعتبار دهی مؤسسه؛
 • تربیه معلمان و کادرهای مسلکی مطابق نیاز بازار کار؛
 • تلاش جهت سوق جامعه به رفاه و خود کفائی؛
 • تثبیت هویت مؤسسه در جامعه؛
 • متمر کز نمودن نیرو و امکانات مؤسسه جهت رسیدن به اهداف سازمانی؛
 • تلاش جهت افزایش فرصت‌های خود ارزیابی و اعمال کنترل به فعالیت‌ها در چهار چوب مناسب؛
 • افزایش کارایی و اثربخشی در مؤسسه؛
 • رشد مهارت‌های علمی و مسلکی مطابق به رشته تحصیلی؛
 • فراهم آوری وسایل تحصیل(کتاب­ها، مواد درسی و تجهزات)؛
 • ایجاد نظم و دسپلین اکادمیک در جریان تدریس و دفاع تیزس ها؛
 • ایجاد زیر ساخت های مجهز جهت عرضه­ی خدمات با کیفیت و معیاری.

User account menu