درباره موسسه تحصیلات عالی غور

تاریچه موسسه تحصیلات عالی غور

مؤسسه تحصیلات عالی غور در سال1391هـ خ از جانب وزارت محترم تحصیلات عالی به هدف رشد و انکشاف تعلیم وتربیه، تحقیق و نو آوری در عرصه تکنالوژی، انکشاف علوم معاصر و ارایه خدمات تحصیلی معیاری برای جوانان افغانستان در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور تأسیس شده است. با عطف توجه به تاریخ غنی و تمدن درخشان ولایت باستانی غور این نهاد اکادمیک به‌نام ( مؤسسه تحصیلات عالی غور) مسمی گردیده است.

 ابتدا این مؤسسه تحصیلی با دو دیپارتمنت (ریاضی فزیک) و (کیمیا بیولوژی) در تشکیل پوهنحی تعلیم و تربیه فعالیت‌های اکادمیک را در سال 1391 آغاز نمود. در سال 1392 دیپارتمنت های انگلیسی و آموزش کمپیوتر در بدنه پوهنحی تعلیم و تربیه این موسسه اضافه گردید. و در سال 1396هـ خ پوهنحی زراعت با دو دیپارتمنت در تشکیل این نهاد اکادمیک منظور گردید. در سال 1398هـ ش پوهنحی کمپیوتر ساینس با دو دیپارتمنت و شش بست اکادمیک و بست‌های اداری و خدماتی مربوط به این پوهنحی نیز از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی منظور گردیده است.

  مؤسسه تحصیلات عالی غور بصورت تدریجی انکشاف قابل ملاحظه نموده است که تا اکنون پوهنحی تعلیم و تربیه دارای یازده (۱۱) رشته تحصیلی(دری، انگلیسی، ریاضی، فزیک، کیمیا، بیولوژی، تعلیمات اسلامی، کمپیوترساینس، تاریخ، روان‌شناسی و پشتو)، پوهنحی زراعت دارای دو دیپارتمنت (اگرانومی و علوم حیوانی) و پوهنحی کمپیوتر ساینس نیز دارای دو دیپارتمنت (سیستم معلوماتی و تکنولوژی) می‌باشند.

اولین فارغان این موسسه از رشته های ریاضی فزیک و کیمیا بیولوژی پوهنحی تعلیم و تربیه سال 1394 به درجه لیسانس فارغ گردید و در سال 1397 دیپارتمنت‌های اگرانومی و علوم حیوانی پوهنحی زراعت نیز به سویه لیسانس محصل فارغ نموده است.

بست های رتبه (2) اکادمیک موسسه

در سال 1394 بست اکادمیک معاون امور محصلان و اداری در تشکیل این موسسه منظور گردید و نسبت عدم اعضای کادر علمی واجد شرایط این بست اکادمیک توسط سرپرست اداره می گردید، اما در سال 1398 در زمان ریاست محترم عبد الرحمن راتب رئیس اسبق موسسه تحصیلات عالی غور، استادان واجد شرایط در بست‌های ریاست پوهنحی تعلیم و تربیه و معاونیت علمی و امور محصلان مطابق هدایت وزارت محترم تحصیلات عالی پیشنهاد و پوهنیار سید شیر آقا هاشمی به حیث معاون علمی و امور محصلان و پوهنیار عبدلقدیر پهلوی به حیث ریس پوهنحی تعلیم  و تربیه این موسسه ذریعه احکام جداگانه مقام عالیقدر ریاست جمهوری در بست‌های فوق مقرر گردید. همچنان ریاست‌های پوهنحی زراعت و کمپیوتر ساینس نیز در سال 1399 اعضای محترم کادر علمی واجد شرایط پیشنهاد و به ریاست‌های پوهنحی‌های فوق در بست رتبه (2) تقرر حاصل نمود که فعلا هیچ یک از بست‌های رتبه (2) این موسسه خالی و یا با سرپرستی رهبری نمی‌گردد.

از آنجایی‌که موسسه تحصیلات عالی غور تازه تشکیل و در حال رشد و ارتقا بوده اما تا به حال تشکیلات کلیدی اعم از کادری و اداری این موسسه از جانب مقامات ذیصلاح وزارت تحصیلات عالی منظور و تکمیل نگردیده است. طوریکه بست معاونیت علمی و امور محصلان توسط یک عضو کادر علمی این موسسه رهبری می‌گردد و آمریت‌های تحقیق، انکشاف مسلکی، محصلان، استادان و تضمین کیفیت تا هنوز در تشکیل موسسه اضافه و منظور نگردیده است.

اهداف:

 • بلند بردن سطح  آگاهی و دانایی نسل جوان کشور با روش های آموزشی جدید
 • عیار سازی نظام تحصیلی و معارف کشور مطابق معیار های پذیرفته شده ملی، منطقه ی و جهانی
 • ترویج فرهنگ تحقیق مبتنی بر نتیجه و بازدهی مفید
 • حمایت از خلاقیت در محیط اکادمیک و افزایش تولیدات علمی
 • عرضه خدمات تحصیلی مطابق  نیازمندی های جامعه و بازار کار
 • دست یافتن به انکشافات اقتصادی ، اجتماعی و مدنی جامعه و تعالی اخلاق انسانی و ارزش های ملی
 • تقویت روحیه خودباوری و توجه به دانش اقتصادی در نسل جوان
 • پویایی و کارایی نظام علمی جهت رسیدن به اقتصاد سودمند در کشور

  دیدگاه

 • تعلیم و تربیه  باکیفیت و معیاری
 •  تربیه کادر های مسلکی و تقویت منابع بشری
 • آموزش و تحقیق در فرصت های تحصیلی
 • انکشاف اقتصادی و اجتماعی جامعه
 • رسالت

 • فراهم سازی زمینه آموزش مسلکی و حرفه ای
 • گسترش علوم معاصر و تکنالوژی 
 • انکشاف دانش تخصصی و مهارت های کاری
 • ایجاد محیط مناسب اکادمیک و تقویت روحیه وطن دوستی
 • تربیه سالم نسل جوان و مبارزه با بی عدالتی و منفی گرایی

User account menu