بیوگرافی پوهنیار عبدالقدیر رسولی رییس پوهنحی کمپیوتر ساینس

Rasooli_Photo

پوهنیار عبدالقدیر رسولی فرزند جهانگیر در سال 1368 هجری شمسی در ولایت غور در یک خانواده روشنفکر چشم به جهان گشود. وی تعلیمات ابتدائی، متوسطه و دوره لیسه خویش را در مکتب سلطان علاوالدین غوری در سال 1386 هجری شمسی به پایه اکمال  رساند و در سال 1387 شامل دیپارتمنت کمپیوترساینس پوهنحی علوم طبیعی پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استادربانی کابل گردید.

موصوف بعد از اتمام دوره لیسانس جهت ادامه تحصیل عازم ولایت کابل گردید و در سال 1397 مدرک ماستری خویش را از پوهنتون کابل پوهنحی کمپیوترساینس بدست آورد. در سال 1398 دوباره به  موسسه تحصیلات عالی غوربه وظیفه خویش برگشت و از ایشان 2 اثر علمی و تحقیقی به نشر رسیده است.

پوهنیار عبدالقدیر رسولی در سال 1399 به حیث رئیس  پوهنحی کمپیوتر ساینس  موسسه تحصیلات عالی غورتعیین گردید و فعلا به صفت رئیس پوهنحی مذکور ایفای وظیفه مینماید.

User account menu