درباره پوهنحی زراعت

 

پوهنحی زراعت

معرفی پوهنحی

       پیشنهاد ایجاد پوهنحی زراعت در چوکات مؤسسه تحصیلات عالی غور در سال 1394 از سوی رهبری این مؤسسه با تائید شورای علمی به مقام محترم وزارت تحصیلات عالی فرستاده شد اما بنابر دلایلی این پوهنحی در آن زمان ایجاد نشد ولی در سال 1395 از طریق امتحان کانکور در این پوهنحی محصل جدیدالشمول معرفی گردید و ایجاد آن در سال 1397 با دو دیپارتمنت فارغده (اگرانومی و علوم حیوانی) از طرف شورای عالی وزارت تحصیلات عالی کشور تائید و منظور گردید. امورات آن تا اوایل سال 1398 یعنی به مدت سه سال توسط اعضای کادر علمی پوهنحی تعلیم و تربیه به پیش برده می‌شد و بعداً با جذب اعضای کادر علمی در دیپارتمنت های این پوهنحی، امورات اداری و کادری آن توسط اعضای کادری خود پوهنحی انجام می‌شود. در سال‌های 1398 و 1402 به تعداد 33 تن از دیپارتمنت اگرانومی و به تعداد 23 تن دیگر از دیپارتمنت علوم حیوانی به سویه لیسانس فارغ التحصیل گردیده اند.

دیدگاه (Vision)

     پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی غور میخواهد تا از طریق تدریس معیاری، اجرای تحقیقات علمی، تربیه افراد مسلکی، عرضه خدمات مناسب برای پایداری زراعت، خود کفایی و ارائه علوم عصری زراعتی به عنوان یک مرکز معتبر علمی در سطح کشور شناخته شود.

مأموریت (Mission)

        پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی غور مصروف تربیه و پرورش کادرهای متخصص و مسلکی در رشته‌های مختلف زراعت و مالداری به سویه لیسانس با ارائه تدریس باکیفیت، تحقیق و عرضه خدمات مناسب و معیاری برای جوانان کشور می‌باشد تا از این طریق بتواند در کاهش فقر،  مصؤونیت غذایی و افزایش سطح تولید محصولات زراعتی و حیوانی نایل گردد.

 

 

اهداف اساسی

 • حفظ و توسعه علوم در بخش زراعت، آبیاری و مالداری.
 • حفظ منابع طبیعی.
 • تربیه کارشناسان و متخصصین ماهر و ورزیده در رشته های مختلف سکتور زراعت.
 • ترویج شیوه های پیشرفته زراعتی و معرفی تکنالوژی مناسب.
 • ایجاد ابتکار و نوآوری در بخش زراعت، آبیاری و مالداری.
 • آموزش مهارت ها و دانش نظری و عملی به محصلان در عرصه های مختلف سکتور زراعت با در نظرداشت تقاضای بازار کار.
 • انجام تحقیقات علمی برای حل مشکلات اجتماعی-اقتصادی، بهبود علم، انکشاف سکتور زراعت و تهیه مواد برای ساختن پالیسی‌ها و استراتیژی‌ها.
 • بلند بردن سطح تولیدات زراعتی و حیوانی از نگاه کمی و کیفی.
 • سهم گرفتن فعال در پروسه انکشاف اقتصادی توسط عرضه خدمات مشورتی و مشارکت در عملی نمودن پروژه‌های انکشافی.

توأمیت‌ها

      قبلا تفاهمنامه همکاری بین ریاست پوهنحی زراعت و ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت غور امضأ گردیده بود و فعلا کدام تفاهمنامه قابل اجرا وجود ندارد.

کتابخانه و سایر منابع معلوماتی

     محصلان و استادان این پوهنحی دسترسی به امکانات کامپیوتر و انترنت در کمپیوتر لب مؤسسه دارند و جهت حل مشکلات علمی شان از آن استفاده میکنند. پوهنحی زراعت در راستائی دسترسی به کتابخانه تا حدی مشکلات استادان و محصلین را با ایجاد کتابخانه اختصاصی و داشتن حدود 200 جلد کتاب تخصصی در رشته های مختلف علم زراعت و مالداری مرفوع داشته و همچنان تعداد زیادی کتب تخصصی این رشته در کتابخانه عمومی این مؤسسه موجود است که استادان و محصلان می‌توانند به مطالعه بپردازند.

 

 

منابع فزیکی و تخنیکی

در قسمت امکانات و تجهیزات پوهنحی زراعت می توان به امور زیر اشاره کرد:

 1. برای تمام صنوف درسی این پوهنحی اتاق های درسی مجهز که در خدمت محصلان و استادان قراردارد. صنوف درسی دارای نور کافی طبیعی و مصنوعی، چوکی، تخته سفید جهت نوشتن بوده و همچنان هر صنف درسی دارای یک پروجکتور یا LCD نصب  شده می‌باشد.
 2. پوهنحی زراعت دارای یک لابراتوار مجهز با وسایل و تجهیزات مورد ضرورت دیپارتمنت‌های اگرانومی و علوم حیوانی می‌باشد. این لابراتوار مجهز به مایکروسکوپ‌های مختلف النوع از قبیل مایکروسکوپ الکترونی، مایکروسکوپ‌ دیجیتل و مایکروسکوپ‌های نوری، دستگاه القاح مصنوعی، سلایدهای تثبیت شده بخش‌های مختلف، بردیزو، وسایل انجام کارهای عملی زنبور عسل، ماشین عسل کشی،  ناخن گیر جهت سم چینی حیوانات، شاخ بر، چارت‌های مختلف النوع اناتومیکی آموزشی شامل دوران خون، تنفس، سیستم هاضمه، جهاز تناسلی، سیستم اسکلیت و ...، مدل‌های حجرات حیوانی و نباتی می‌باشد.

دیپارتمنت ها

 1. دیپارتمنت اگرانومی
 2. دیپارتمنت علوم حیوانی

معرفی دیپارتمنت ها

 1. دیپارتمنت اگرانومی

الف) معرفی دیپارتمنت اگرانومی

     دیپارتمنت اگرانومی موسسه تحصیلات عالی غور در سال 1396 هجری شمسی همزمان با تاسیس پوهنحی زراعت ایجاد و شروع به فعالیت نمود که زمینه ایجاد دیپارتمنت های دیگر را مساعد ساخته است. اعضای کادر علمی این دیپارتمنت شامل 3 تن ماستر و 1 تن لیسانس است، دیپارتمنت اگرانومی در سال 1398 تعداد 28 تن و در سال 1402 به تعداد 7 تن را فارغ‌التحصیل و تقدیم جامعه نموده است و آنها در بخش­های مختلف ادارات خدماتی مصروف کار اند.

      قابل یاد آوری است که دیپارتمنت اگرانومی از زمان تأسیس تا الحال به حیث یکی از دیپارتمنت‌های فعال پوهنحی زراعت می‌باشد. هدف عمده و اساسی این دیپارتمنت تربیه و پرورش جوانان به صورت نظری و عملی در ساحات مختلف این رشته می‌باشد تا خدمات علمی را به سطح استندردهای ملی و بین المللی ارایه نماید.

     نصاب تحصیلی این دیپارتمنت توسط کلستر دیپارتمنت اگرانومی کمیته ملی بازنگری نصاب تحصیلی در سال 1398 هـ.ش. مورد بازنگری قرار گرفته و نهایی گردیده است که نصاب بازنگری شده مذکور از سال 1400 بدینسو در این دیپارتمنت تطبیق می‌گردد.

    این دیپارتمنت درپرتو استراتیژی ملی، استراتیژی وزارت تحصیلات عالی، استراتیژی موسسه تحصیلات عالی غور و استراتیژی پوهنحی زراعت تهیه و تدوین شده است.

ب) اهداف آموزشی

 • ارایه دانش تخنیکی ستندرد و با کیفیت در بخش های مختلف اگرانومی برای محصلین جهت سهمگیری موثر ایشان در جامعه.
 • پیشکش نمودن دانش مسلکی در ارتباط به معرفی تولید ورایتی های جدید و انکشاف آن در مزارع.
 • ارتقای سطح تحصیلی استادان.
 • کسب دانش مسلکی و مهارت های لازم جهت معرفی روش های ذخیره، پروسس و تنظیم مواد خام برای کارخانه های صنعتی.
 • بکار گیری سیستم های زراعت پایدار جهت مبارزه با گرسنگی و بهبود بخشیدن مصونیت غذایی.
 • معرفی تکنالوژی های عصری زراعتی جهت تبدیل نمودن زراعت عنعنوی به زراعت عصری.
 • پاسخگویی از طریق ارایه برنامه های تحصیلی و خدمات با کیفیت برای انکشاف زراعت افغانستان.
 • حفظ و ارتقای جایگاه اجتماعی دیپارتمنت و رشته های مربوطه.
 • سهم­گیری در انکشاف جامعه و برقراری پیوند و ارتباط با صنعت و تجارت.
 • دیدگاه (Vision)

     دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی غور می‌خواهد که با مساعد کردن زمینه تدریس معیاری، تحقیق و عرضه خدمات مناسب به تربیه افراد مسلکی، ماهر و ورزیده در این رشته بپردازد تا از این طریق در انکشاف اقتصادی کشور سهم فعال خویش را اداء نموده و در آینده نزدیک این دیپارتمنت از جایگاه خوب در جامعه برخوردار گردد.

 • مأموریت (Mission)

     دیپارتمنت اگرانومی پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی غور مصروف تربیه جوانان کشور جهت کسب مهارت‌های مسلکی و دانش تخصصی در بخش‌‌های مختلف این رشته به سویه لیسانس از طریق تحقیق، تدریس و عرضه خدمات معیاری می‌باشد.

3- اهداف اساسی

 • تربیه کادر های مسلکی در بخش های مختلف رشته اگرانومی.
 • تقویه موسسات زراعتی بر اساس دانش علمی و مسلکی.
 • کسب دانش مسلکی و مهارت های لازم جهت بلند بردن ظرفیت های تولیدی نباتات مزروعی و ارزش اقتصادی آنها.
 • انجام پروژه های تحقیقاتی جهت بهبود، اصلاح و تولید بهتر محصولات نباتات مزروعی.
 • رفع کمبود مواد غذایی که از معضلات فعلی اکثریت کشور های جهان و افغانستان می باشد.
 • استفاده از تکنالوژی های عصری زراعتی جهت تبدیل نمودن زراعت عنعنوی به زراعت عصری.
 • تقویه سیستم های زراعت پایدار جهت مبارزه با گرسنگی از طریق توزیع عادلانه غذا و بهبود بخشیدن مصونیت غذایی.

ج) لابراتوار

کارهای عملی دیپارتمنت اگرانومی در لابراتوار مشترک این دیپارتمنت با دیپارتمنت علوم حیوانی که مجهز به سلسله امکانات و تجهیزات می‌باشد، انجام می‌شود.

 

 

 

 

د) نصاب تحصیلی ( مضامین تخصصی )

شماره

نام مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

شماره

نام مضامین

کود نمبر

تعداد کریدت

1

اساسات ایکولوجی

AgFNR 0532

2

14

مارکیتنگ محصولات زراعتی

Ag EcEx 0624

2

2

زراعت مناطق خشک

Ag Agron 0531

2

15

طرح و تحلیل تجارب علمی

Ag Agron 0638

3

3

اساسات کنترول گیاهان هرزه

Ag Agron 0532

3

16

حبوبات

Ag Agron 0640

3

4

علوفه جات

Ag Agron 0533

2

17

مبادی علم وراثت

Ag BT 0632

3

5

مبادی احصایه زراعتی

Ag EcEx 0521

3

18

فزیولوژی نباتی

Ag Agron 0641

3

6

ارگانیک فارمینگ ( زراعت عضوی)

Ag Agron 0535

2

19

حشرات و کنه های مضره نباتات مزروعی

Ag PP 0642

3

7

زراعت پایدار

Ag Agron 0536

2

20

امراض نباتات مزروعی

Ag PP 0851

3

8

مبادی آبیاری

Ag SS 0740

4

21

نباتات صنعتی

Ag Agron 0848

3

9

غله جات

Ag Agron 0743

4

22

علم و تکنالوژی تخم های بذری

Ag BT 0841

3

10

نسلگیری نباتی

Ag BT 0736

4

23

حفاظت خاک و آب

Ag SS 0847

3

11

حاصلخیزی خاک و تغذیه نبات

Ag SS 0741

4

24

نباتات روغنی

Ag Agron 0849

3

12

1 پروژه تحقیقی

Ag Agron 0746

2

25

نباتات طبی

Ag FNR 0860

2

13

ذخیره و پروسس محصولات نباتات مزورعی

Ag BT 0737

3

26

2. پروژی تحقیقی

Ag Agron 0850

2

 

 1. دیپارتمنت علوم حیوانی

الف) معرفی دیپارتمنت علوم حیوانی

     دیپارتمنت علوم حیوانی موسسه تحصیلات عالی غور در سال 1396 هجری شمسی همزمان با تأسیس پوهنحی زراعت ایجاد و شروع به فعالیت نمود که زمینه ایجاد دیپارتمنت‌های دیگر را مساعد ساخته است. اعضای کادر علمی این دیپارتمنت شامل 2 تن ماستر و 2 تن لیسانس است، دیپارتمنت علوم حیوانی در سال 1398 به تعداد 16 تن و در سال 1402 به تعداد 6 تن را فارغ‌التحصیل داده و تقدیم جامعه نمود که تعدادی از آنها در ادارات مختلف خدماتی مصرف کار اند.

      نصاب تحصیلی این دیپارتمنت توسط کلستر دیپارتمنت علوم حیوانی کمیته ملی بازنگری نصاب تحصیلی در سال 1398 هـ.ش. مورد بازنگری قرار گرفته و نهایی گردیده است که نصاب بازنگری شده مذکور از سال 1400 بدینسو در این دیپارتمنت تطبیق می‌گردد.

      این دیپارتمنت در پرتو استراتیژی ملی، استراتیژی وزارت تحصیلات عالی، استراتیژی مؤسسه تحصیلات عالی غور و استراتیژی پوهنحی زراعت تهیه و تدوین شده است.

ب) اهداف آموزشی

اهداف این دیپارتمنت مبنی بر اهداف مربوط به استراتیژی تحصیلی، استراتیژی تحقیقی، انکشاف جامعه و مدیریت فارم‌ها به شرح زیر می‌باشد:

 • ارایه خدمات علمی و تحصیلی.
 • آماده نمودن امکانات تحصیلی برای دانشجویان.
 • ارتقای سطح تحصیلی استادان.
 • فراهم نمودن زمینه تحصیلات معیاری برای دانشجویان.
 • تأمین تجهیزات و تکنالوژی پیشرفته ممد درسی.
 • ارتقای سطح توانمندی­ها تحقیقاتی استادان و محصلان.
 • ارتقای فعالیت‌های ترویجی در بخش علوم حیوانی.
 • حفظ و ارتقای جایگاه اجتماعی دیپارتمنت و رشته‌های مربوطه.
 • سهم­گیری در انکشاف جامعه و برقراری پیوند و ارتباط با صنعت و تجارت.
 • تحمیل فرهنگ قانون مداری و ضابط­گرایی.
 • ترویج استفاده از سیستم موثر ارزیابی.
 • ارتقای مدیریت منابع بشری با تاکید بر جذب استخدام، حفظ و انکشاف جامعه.
 • دیگاه و چشم انداز(Vision)

     دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی غور می‌خواهد که از طریق تحقیق، تدریس و عرضه خدمات به تربیه کارشناسان و افراد مسلکی، ماهر و ورزیده در رشته‌های مختلف مالداری از جمله غذا و تغذیه حیوانی، وراثت و اصلاح نسل حیوانات و مدیریت فارم‌های حیوانی پرداخته تا از این طریق در انکشاف اقتصادی کشور سهم فعال خویش را اداء نماید تا اینکه در آینده نزدیک این دیپارتمنت از جایگاه خوب در جامعه برخوردار گردد.

 • رسالت و مأموریت (Mission)

     دیپارتمنت علوم حیوانی پوهنحی زراعت مؤسسه تحصیلات عالی غور مصروف تربیه متخصصین و کارشناسان ماهر از طریق تحقیق، تدریس و عرضه خدمات جهت کسب مهارت‌های مسلکی در بخش‌های پرورش حیوانات و طیور، غذا و تغذیه حیوانی، وراثت و اصلاح نسل حیوانات و اداره حیوانات اعم از جایگاه و رهایش، وقایه و تداوی امراض و آفات و همچنان حفظ‌الصحه حیوانات و محصولات حیوانی می‌باشد.

 • ارزش‌های کلیدی(Key Values)
 • ایجاد دیپارتمنت به منظور تدوین و تعیین اهداف و مقاصد خود را ملزم به تعهد و اجرای ارزش‌های زیر می‌داند:
 • تخصص‌گرایی و شایسته سالاری.
 • تعهد و مسوولیت پذیری.
 • ابتکار و نوآوری در فعالیت‌های تحصیلی و تحقیقاتی.
 • تأکید بر روحیه همکاری و کار گروپی بین محصلان، استادان و کارمندان.

ج) لابراتوار

کارهای لابراتواری دیپارتمنت علوم حیوانی در دیپارتمنت مشترک این دیپارتمنت با دیپارتمنت اگرانومی که مجهز با وسایل گوناگون می‌باشد، انجام می‌شود.

د) نصاب تحصیلی ( مضامین تخصصی )

تعداد کریدیت

کد نمبر

نام مضامین

شماره

تعداد کریدیت

کد نمبر

نام مضامین

شماره

2

Ag-AnSc 0860

پروژه تحقیقی(۲)

14

2

Ag. AnSc 321

کیمیای حیاتی

1

3

Ag-AnSc 0753

پرورش مرغ­های تخمی و گوشتی

15

3

Ag-AnSc 0649

تغذیه حیوانی

2

3

Ag-AnSc 0754

نسلگیری حیوانی

16

3

Ag-AnSc 0650

پرورش گوسفند و بز

3

2

Ag-AnSc 0755

پرازیتوٖلوژی

17

3

Ag-AnSc 651

پرورش زنبور عسل

4

3

Ag-AnSc 0756

علم گاوداری

18

3

 

پروژه تحقیقی(۱)

5

3

Ag-AnSc 0757

علم لبنیات

19

2

Ag-AnSc 0861

پیله­وری

6

2

Ag-AnSc 0758

جیره­سنجی

20

3

Ag-AnSc 0862

پروسیس و ذخیره محصولات حیوانی

7

3

Ag-AnSc 0865

فریولوژی تکثیری

21

2

Ag-AnSc 0541

اناتومی حیوانی

8

3

Ag-AnSc 0866

حفظ الصحه و امراض حیوانی

22

3

Ag-AnSc 0542

فیزیولوژی حیوانی

9

1

Ag AnSc 0536

پرورش اسب و شتر

23

3

Ag-AnSc 0543

اساسات پرورش طیور

10

2

Ag-AnSc 0759

تنظیم و اداره فارم­های مالداری

24

1

Ag-AnSc 0863

انترشیپ

11

2

Ag.AnSc 0867

مصئونیت حیاتی فارم

25

3

Ag-AnSc 0864

علم پشم و پوست قره­قل

12

3

Ag-AnSc 0545

پرورش ماهی

26

3

Ag-AnSc 0544

اساسات غذا و تغذیه

13

 

این کتلاک به تاریخ 30/10/1402 توسط ریاست پوهنحی زراعت مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.

User account menu